Wewnątrz każdego starego człowieka

Wewnątrz każde­go sta­rego człowieka tkwi młody człowiek i dzi­wi się, co się stało.

Wewnątrz każdego starego człowieka tkwi młody człowiek i dziwi się, co się stało.

Terry Pratchett