Zrób coś dobrego, nie robiąc prawie nic

Zrób coś dobrego

Mamy początek marca, co oznacza, że każdy kto pracuje otrzymał już ze swojego zakładu pracy  PIT informujący o pobranych zaliczkach na poczet podatku. Zostało tylko rozliczyć się z podatku. Podatki musimy płacić niestety wszyscy i choć bardzo tego nie lubimy, nie unikniemy tego. Można jednak korzystając z tej przykrej okazji, zrobić coś dobrego. Coś, co właściwie nas nic nie kosztuje, bo już zostało przez nas zapłacone i wciągnięte do worka bez dna, jakim jest budżet Państwa. Możemy przekazać 1% swojego podatku.

Dlaczego warto przekazać 1%

Pieniądze z 1% są przekazywane w dobre ręce, czyli do organizacji pożytku publicznego, które muszą spełniać określone warunki i cały dochód przeznaczą na działalność pożytku publicznego. Czym jest ta działalność pożytku publicznego? Korzystając z informacji na stronie http://jedenprocent.pl/, organizacja pożytku publicznego zajmuje się:

 • pomocą społeczną
 • zapewnieniu zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym
 • działalnością charytatywną
 • podtrzymywaniem tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych
 • ochroną i promocją zdrowia
 • działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
 • działalnością na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • działalnością wspomagającą rozwój gospodarczy
 • działalnością wspomagającą rozwój społeczności lokalnych
 • nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem
 • krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży
 • kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji
 • kulturą fizyczną i sportem
 • ekologią i ochroną zwierząt oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego
 • porządkiem i bezpieczeństwem publicznym oraz przeciwdziałaniem patologiom społecznym
 • upowszechnianiem wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
 • upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • ratownictwem i ochroną ludności
 • pomocą ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • ochroną praw konsumentów
 • integracją europejską oraz rozwijaniem kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • promocją i organizacją wolontariatu

Wow! Jak widać jest tego dużo! Organizacje pożytku publicznego są wokół nas i proszą o naszą pomoc. Proszą o 1%, który został już przez nas opłacony, ale my możemy zdecydować do kogo trafi. De fakto, rozliczając roczny PIT, czyli robiąc nasz obowiązek wobec Państwa, możemy zrobić coś dobrego. Dla tych, co nie lubią naszych rządzących jest to też argument za tym, by przekazać 1%, ponieważ dzięki temu jest pewność, że pieniądze trafią tam, gdzie powinny.

Jak przekazać 1%

Przekazać 1% można poprzez wskazanie w rocznym rozliczeniu PIT, zazwyczaj znanym większości PIT-37, numeru KRS danej organizacji. Może to zrobić każdy, kto sam rozlicza swoje podatki i samodzielnie wypełnia swój PIT. Tylko tyle – wystarczy wpisać kilka cyfr? Tak, tylko tyle. Czy robiąc tak niewiele zdajecie sobie sprawę, jak dużo robicie dobrego? Pamiętajcie też, że samodzielne rozliczenie PIT, to też często korzyści w postaci ulg, np. ulga prorodzinna na dzieci. Ja przekazuję 1% procent od kiedy tylko pracuję i mogę to zrobić. Będę to robił nadal, ponieważ tym działaniem tak naprawdę pomagam sobie. Te pieniądze do mnie kiedyś wrócą – dobro zawsze powraca!

Po więcej informacji na temat 1% zapraszam na stronę:

http://jedenprocent.pl/

Jeżeli szukasz informacji na temat ulgi prorodzinnej w 2014 roku, to zapraszam:

http://rodzinneporachunki.pl/ulga-prorodzinna-rozlicz-pit-za-2014-rok/

Zawsze też możecie zapytać korzystając z komentarzy i formularza kontaktu na stronie. Zawsze odpowiadam.

Photo credit: Richard Grandmorin /  Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)