Dzieci nie potrafią słuchać

Dzieci nie potrafią słuchać starszych, nigdy natomiast nie zawodzi ich naśladowanie - James Baldwin

Dzieci nie potrafią słuchać starszych, nigdy natomiast nie zawodzi ich naśladowanie.

James Baldwin